Contact


Hilje Immink
Tel.: 0657330188
0546-697938

Angela Bolks
Tel.: 0646286667

Alleen voor vragen over lidmaatschap, adreswijzigingen, contributie en overige algemene vragen is het aanspreekpunt:
Ineke Laarman
info@uitvaartverenigingdaarle.nl

Let op: voor vragen over de begraafplaats dient u contact op te nemen met de Stichting Bijzondere Begraafplaats Daarle en niet met Uitvaartvereniging Daarle. 

Contactformulier


Alleen voor vragen over lidmaatschap, adreswijzigingen, contributie en overige algemene vragen